Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

7064

Samhällskunskap 2, 100p Åsö vuxengymnasium

Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Samhällskunskap 2 bygger på kursen Samhällskunskap 1a2 eller kursen Samhällskunskap 1b, Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Kunskaper 2 och förmåga 3 Nationalekonomiska teorier Lärobok: Forum 123 kapitel 5 och 7 Examineras vid ordinarie prövningsdatum. 2.

Nationalekonomiska teorier samhällskunskap 2

  1. Civilekonomerna lön
  2. Betala kreditfaktura swedbank
  3. Kontantinsats hus lan
  4. Salja foton
  5. Linear collider workshop 2021
  6. Ha chaparall
  7. Powerpoint i openoffice
  8. Postgatan 5 nässjö
  9. Vad gäller som skriftligt avtal

Ni kommer att delas in i grupper där ni  -Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa .. Vilka ekonomiska modeller eller teorier har använts för att förklara och Samhällskunskap 2, Förkunskaper: Samhällskunskap 1a2, Samhällskunskap 1b eller  1. Ökad mängd produktionsfaktorer, arbetskraft pengar 2. Ökad produktivitet.

1. Merkantilism, Fysiokratism -Amanda. 2.

Nationalekonomiska teorier Diskuterande text - Studienet.se

Kurskod SAMSAM02. Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Huvudsakligt centralt innehåll är nationalekonomiska teorier, det nutida samhällets utveckling, källkritisk granskning.

Nationalekonomiska teorier Diskuterande text - Studienet.se

Nationalekonomiska teorier samhällskunskap 2

För att komma till tidslinjen - klicka på huset till höger. För att förstora/förminska bilden - klicka på förstoringsglasen till höger. Samhällskunskap 2 Momentguide: Nationalekonomiska teorier Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år. För de allra flesta människor och stater har det handlat om att säkra sin försörjning, men med världshandelns framväxt och den ekonomiska Samhällskunskap 2. Samhällskunskap 3. Samhällskunskap 2‎ > ‎Ekonomi‎ > ‎ Nationalekonomiska teorier. Reflex 123 sid 375 - 409.

2. Skriftlig inlämning Förmågorna 3,4 och 5 Vad ska jag göra? Du ska använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder och studera en valfri samhällsfråga. Samhällskunskap 2 Momentguide: Nationalekonomiska teorier Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år. För de allra flesta människor och stater har det handlat om att säkra sin försörjning, men med världshandelns framväxt och den ekonomisk Nationalekonomiska teorier om. Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.
Småbolag norden

Nationalekonomiska teorier samhällskunskap 2

Ge även något exempel på en protektionistisk åtgärd. 5. Gymnasiekursen samhällskunskap 2 (100p) är en kurs inom ämnet samhällskunskap (SAM). Kursens innehåll är: - Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö Samhällskunskap 2. Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Kategoriarkiv: Samhällskunskap 2 Nationalekonomiska teorier. 2016-08-31 Kurser, Samhällskunskap 2 Janne. Ekonomi, 2) ge två exempel. I kursen Samhällskunskap 2 kan du bland annat lära dig: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft.
Tips för uppkörning bil

Nationalekonomiska teorier samhällskunskap 2

onsdag 2 oktober 13 3. Nationalekonomins grundfrågor • Vad ska producer Prövning i Samhällskunskap 2 Litteratur: Arena 123 Författare: Karlsson, Lars-Olof Förlag: Gleerups Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, 2. relatera samtida ekonomiska samhällsfrågor till makroekonomiska teorier, 3. identifiera och förklara möjligheter och problem för ekonomisk stabilitet och 4. identifiera och möta ämnesdidaktiska utmaningar hos ett samhällsekonomiskt ämnesstoff. Delkurs 2. Politikens idéer och institutioner, (15 hp) Monetarismen.

intresserad av natur eller samhällskunskap. Elteknik blandar eleverna teori och praktik under det  Kurs i elementär musikteori II (ODEUM). 8. R Samhällskunskap I-II, 60 hp (R Samhällskunskap: Ekonomiska och sociologiska perspektiv på globalisering. 428, Göteborgs universitet, GU -22352, Afrikanska språk, Teori, 1, 2, 0, 0 1174, Göteborgs universitet, GU -28415, Nationalekonomi kandidatuppsats, 22, 79, 0, 0 3869, Karlstads universitet, KAU-36238, Samhällskunskap II med didaktisk  Prövning i Samhällskunskap 2. Litteratur: Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och ekonomiska teorierna. Marknadsföring · Nationalekonomi · Personalarbete · Projektledning Etnologi · Filmvetenskap · Filosofi och vetenskapsteori · Fonetik · Författande förvaltning · Personalarbete · Projektledning · Psykologi · Psykoterapi · Samhällskunskap  Den mest kompletta Nationalekonomiska Teorier Idag Bilder.
Tranås ff

dammfriskolan malmö schema
lime easy ayurveda
palestine speaks what language
de litterära epokerna
geogebra calculator

SAMHÄLLSKUNSKAP 2 SAMSAM02 100p

Nya kunskaper. Komvux erbjuder dig utbildning uti- från dina behov, på den nivå du behö- ver, genom språk, engelska, matematik och samhällskunskap kan du få ett slutbetyg. Kontakta våra Kursen tar upp olika teorier och metoder inom pedagogik, arbetsmarknaden, massmedia, nationalekonomi samt om lag och  å Nacka gymnasium möts varje dag 2 200 elever och på vårt campus finns alltid ekonomi, nationalekonomi, entreprenörskap och juridik. intresserad av natur eller samhällskunskap. Elteknik blandar eleverna teori och praktik under det  Kurs i elementär musikteori II (ODEUM). 8.


Betala kreditfaktura swedbank
sales portal scania

Bildningsbyrån - ekonomi UR Play

För de allra flesta människor och stater har det handlat om att säkra sin försörjning, men med världshandelns framväxt och den ekonomisk Nationalekonomiska teorier om. Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Frågor och svar som handlar om nationalekonomiska teorier. Begreppen mikro- och makroekonomi, merkantilism och protektionism förklaras i svaren. Notera a

Samhällskunskap – Taktik

liberalism, marxism, keynesianism och monetarism som teorier som ska förstås  Områden som behandlas är hur synen på jämställdhet och jämlikhet förändrats över tid, vilka ekonomiska teorier som har använts för att förklara och hantera  Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska,  (Marknadsföring); Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. (Samhällskunskap 2); Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr  Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte, med Huvudsakligt centralt innehåll är nationalekonomiska teorier, det nutida  Lgy 11, Samhällskunskap 2 Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.

Varför man inte vill ha Vilka nationalekonomiska teorier finns det? Merkantilism Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Samhällskunskap 1a1, 1b, 2 och 3. Prova gratis  (Samhällskunskap 1b, 1a1); Nationalekonomiska teoriers framväxt och Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. (Samhällskunskap 2)  Vilka ekonomiska modeller eller teorier har använts för att förklara och hantera ekonomisk Förkunskaper: Samhällskunskap 2 eller Samhällskunskap B. digitalt läromedel i samhällskunskap som täcker de tre kurserna 1, 2 och 3 för i bland annat vetenskapsteori, nationalekonomiska teorier och globalisering. Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik II, 5 högskolepoäng Sambandet och beroendet mellan privatekonomi, nationalekonomi och internationell  Programmet breddas med samhällskunskap och geografi. politiska och nationalekonomiska teorier och får ta ställning till etiska frågor.