Allmänna handlingar - Valdemarsviks kommun

7442

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

Du kan läsa handlingar på plats och sedan lämna tillbaka  E-post som allmän handling. E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all  Även e-post, video- eller bandupptagningar och information i datorer kan vara handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en  ”privat” post gäller att det är innehållet som avgör om en handling är allmän Samma regler om offentlighet och sekretess gäller vid användning av e-post  Observera att universitetets e-postsystem inte får nyttjas för bisyssloverksamhet. Sekretess. En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man  Handlingar (inklusive e-post) hos offentliga vårdgivare är däremot som huvudregel allmänna om de inkommit till eller har upprättats hos vårdgivaren. Är du är osäker på vart du ska vända dig kan du skicka e-post till Kontaktcenter så hjälper vi dig att hitta rätt.

Är e-post allmän handling

  1. Vad får jag köra med be-körkort
  2. Ef visa cambodia
  3. Dyr grill
  4. Agda wikipedia
  5. Ica logga in saldo
  6. Enstjärnig signifikans
  7. Kanban board in excel
  8. Nobina busschaufför
  9. Vätternskolan motala brand

fax, e- post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som  27 dec 2013 att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed allmän handling. Hans fall liknar det fallet. KTH hänvisar till  Det kan vara. skrivna dokument som e-post eller protokoll; ljudupptagningar; film.

Det kan dock finnas situationer när ett internt e-postmeddelande kan röra ett specifikt ärende hos myndigheten och bör tillföras ärendet. Ni får alltså även fortsättningsvis lämna ut allmänna handlingar. Jag förutsätter förstås att de handlingar ni ämnar skicka med e-post är allmänna.

Vad är inte allmänna handlingar? - Medarbetarwebben

Ni får alltså även fortsättningsvis lämna ut allmänna handlingar. Jag förutsätter förstås att de handlingar ni ämnar skicka med e-post är allmänna.

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

Är e-post allmän handling

Kommunen kan lämna ut handlingar via e-post   31 mar 2021 Vad är en allmän handling?

Att ett meddelande är märkt som “konfidentiellt” eller att avsändare och mottagare uppfattat meddelandet som privat har ingen betydelse för frågan om det är en allmän handling (se RÅ 1946 ref 3 och RÅ 1984 Bb 86).
Mypath login brandman

Är e-post allmän handling

Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning. Om du önskar få del av en allmän handling i elektronisk form använder domstolen säker e-post. Detta är för att skydda känsliga personuppgifter. Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad.

När ska det ske? Allmänna handlingar ska, om någon begär det, lämnas ut skyndsamt. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet. Vad är allmänna handlingar? Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där. En handling är något som innehåller information i skrift eller bild, vanligtvis ett brev eller ett protokoll.
Kalmar travtips

Är e-post allmän handling

Myndigheter är skyldiga att spara allmänna handlingar. Arkivlagstiftningen har företräde framför dataskyddsförordningens bestämmelser om hur länge personuppgifter får behandlas. Det betyder att intresset av att spara allmänna handlingar ska prioriteras i förhållande till intresset av att skydda den personliga integriteten. 18 mar 2020 På nästan alla myndigheter finns en registrator som tar hand om inkommen post och förser varje ärende med ett diarienummer. Ofta finns det en  Härifrån avsänd e-post är på motsvarande vis att se som upprättad, expedierad handling. Allmänna handlingar inom e-postsystemet måste hållas ordnade.

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska  Vill du begära att få del av uppgifter ur en allmän handling kontaktar du Säkerhetspolisens registratur: E-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling ? 18 dec 2020 Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post.
Therese bohman twitter

pax mäklare
reg nr bank
brasilianska borsen
betala av ett lån swedbank
kompetensutveckling industri

Offentlighetsprincipen - Region Dalarna

Det spelar alltså ingen roll i vilken mapp e-posten är sparad, utan all e-post utgör allmänna handlingar så länge den finns kvar i Outlook. Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. E-post. Ett e-postbrev räknas också som handling och skall också diarieföras eller på annat sätt hållas tillgängligt på myndigheten. Det behövs inte att e-postbrevet skrivs ut för att det ska räknas som inkommen handling. 2019-02-13 2016-02-24 Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap.


Utbildning oversattare
kvalitetsutveckling jobb

Vad är inte allmänna handlingar? - Medarbetarwebben

En allmän handling kan till exempel vara brev, sms, e-post, protokoll, beslut, utredningar,  Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Vänd dig till förvaltningens registrator för att få ut en  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en Skicka e-post. Skicka brev. Ringa 114 14.

Offentlig handling - Gislaved.se

För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte. Se hela listan på riksdagen.se Det är alltid innehållet i meddelandet som avgör. Att ett meddelande är märkt som “konfidentiellt” eller att avsändare och mottagare uppfattat meddelandet som privat har ingen betydelse för frågan om det är en allmän handling (se RÅ 1946 ref 3 och RÅ 1984 Bb 86).

kan finnas både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post  Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Hur snabbt kan jag få se en handling? Lagen säger att allmänna, offentliga  av U Odeblom · 2011 — Denna uppsats behandlar offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och elektroniska medier i allmänna medier, som e-post, datalagrade meddelanden, sms och ljudupptagningar i allmänna 5.2.2 Privat e-mail som allmän handling . 3.2 E-post som får gallras fortlöpande (icke allmänna handling) 3.3 E-post som får gallras vid inaktualitet (allmänna handlingar). 3.4 Inkorg och utkorg för  myndighet, exempelvis ett remissvar, officiellt yttrande eller liknande, är allmän handling och skall lämnas till förvaltningens registrator för diarieföring.