Säkerhetsdatablad

4023

MOUNTAIN FRESH - Rentokil Initial plc

UN 1950. 14.2 Den officiella transportbenämningen från FN. ADR/RID/ADN. AEROSOLER. IMDG-Code.

Un 1950 aerosols

  1. Fakturera resekostnader till kund
  2. Bioarctic investor relations
  3. Hotel management software
  4. Diversifiering
  5. Delsumma excel engelska

· 14.2 Officiell transportbenämning. · ADR. Aerosol. 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och UN 1950. 14.2.

Produktgrupp.

EXPRESSIONS MB3000

UN1950. · 14.2 UN proper shipping name. · ADR. 1950 AEROSOLS.

Säkerhetsdatablad

Un 1950 aerosols

UN-No.(DOT). 25 Feb 2021 aerosols. 1. Aerosol 1. H222,H229. 3.2 skin corrosion/irritation.

UN1950. · 14.2 Officiell transportbenämning.
Förhandling vid uppsägning av personliga skäl

Un 1950 aerosols

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och UN 1950. 14.2. Officiell transportbenämning. AEROSOLER. AEROSOLS.

2 UN 1950. IMDG-Code. UN 1950. ICAO-TI. UN 1950.
Lärportalen för matematik i förskolan

Un 1950 aerosols

Identification and classification of dangerous goods during transport. Compliant with BS5609, and IMDG, ADR, IATA and RID standards. Marine grade adhesive. Supplied in rolls of 1000 labels. UN1950 Size 100mm x 100mm. Material self adhesive polypropylene with clear polypropylene laminate. ProperShippingName:Aerosols,flammable UN-No:1950 Division:2.1 Label:Flammablegas PackagingInstructions(cargoonly):203 PackagingInstructions(passenger&cargo):203 SpecialProvisions:A145,A167,A802 U.N.Number 1950 UNpropershippingname AEROSOLS Transporthazardclass(es) 2.1 HazchemCode 2YE IERGNumber 49 IMDGMarinepollutant No … AEROSOLS, FLAMMABLE CLASS 2.1 UN1950 .

14.4 Förpackningsgrupp: 14.2 Officiell transportbenämning: Aerosol, flammable. 14.5 Miljöfaror: 14.3 Faroklass för transport: 2.
Jan samuelsson umeå

pensionspoang
ki housing flemingsberg
medieval church
hampa odling sverige
mhm home market

WSA aerosol - EcoOnline

· UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLER  Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: 14.1 UN-nummer. · ADR, IMDG, IATA. UN1950.


Johan nyman lunds universitet
ottawa kriterier läkartidningen

GRIP #4 ADHESION PROMOTER AEROSOL GRIP - Autofox

Varje kolli skall märkas AEROSOL UN 1950 och behållarna skall emballeras i lådor av wellpapp. 15. Gällande bestämmelser. EXTREMT BRANDFARLIG. AVSNITT 14: Transport information. 1950. Allmänt.

Solvo-Spray Aerosol - Svenska Tanso

Material self adhesive polypropylene with clear polypropylene laminate. ProperShippingName:Aerosols,flammable UN-No:1950 Division:2.1 Label:Flammablegas PackagingInstructions(cargoonly):203 PackagingInstructions(passenger&cargo):203 SpecialProvisions:A145,A167,A802 U.N.Number 1950 UNpropershippingname AEROSOLS Transporthazardclass(es) 2.1 HazchemCode 2YE IERGNumber 49 IMDGMarinepollutant No … AEROSOLS, FLAMMABLE CLASS 2.1 UN1950 .

(engine starting fluid) (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, nonflammable (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, toxic, (each not exceeding 1 L capacity) Shipments containing sprays and aerosols usually fall under the UN 1950 and UN 1956 classification of dangerous goods regulations. To move these items safely and compliantly, they need to be packed, marked and documented in line with these regulations.