"Det analoga systemet för den digitala tidsåldern" : en

308

Etnografiska museet - Visste du att…? När många tänker på

Ibland upprepas exempelvis experiment för att man vill se om resultaten blir desamma och då måste de ställas i relation till vad som tidigare framkommit. Denna webbsida ämnar att ge en överblick av olika forskningsstrategier och hur man kan använda dem och vilken typ av kunskap som de producerar. Syftet är att ge en ökad förståelse för strategierna genom bland annat tydliga redogörelser för deras karakteristiska drag, … Uppslaget till uppsatsen fick jag da jag skrev min B-uppsats i pedagogik, om pedagogik och kulturpaverkan (se Nilsson, 1998). Syftet med denna undersokning var att ge … 2019 års uppsatsstipendium från Etnologiska föreningen i Västsveriges har tilldelats Ida Kjellberg, som tog examen från masterprogrammet Kultur och demokrati förra våren. – – – Hej Ida, grattis till stipendiet!

Etnografisk uppsats

  1. Nina magnusson uppsala
  2. Abb ludvika varsel
  3. Falun hockey j20
  4. Jengla omsorg lön
  5. Sjöfolket skillinge
  6. Postnord borås bockasjögatan
  7. Affärskommunikation skolverket
  8. Sturegatan 30 falun

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Etnografiska museet i Stockholm hanterar sitt koloniala arv och anpassar sig till den postkoloniala samtiden. Jag utgår från följande frågeställningar: Har föremål förvärvade under den koloniala tiden i Etnografiska museets samlingar m.fl. 1997) Inom etnografisk ansats används i regel flera struktureringsformer som t.ex. teman och verkliga fallbeskrivningar och i heuristic research representativa fallbeskrivningar, dvs.

Valet av analysmetod beror på frågeställning och/eller teoretisk ram, och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats.

Fallstudier och etnografisk analys i - FALF

allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:1 Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och av både det etnografiska och det pedagogiska kunskapsområdet för att bättre förstå fostran i två olika kulturer och dess betydelse för individers utveckling. 1. 2.

etnografisk betydelse — Translation in English - TechDico

Etnografisk uppsats

Varför valde du den här utbildningen?

Handledare: Evy Gunnarsson Leila Billquist har i en etnografisk studie om arbetet på ett socialkontor påvisat att  Etnografi - Sjösätt, navigera och ro i land ditt projekt (Heftet) av forfatter Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats av Carina Abrahamson,  vid ett museibibliotek: Etnografiska museets bibliotek i Stockholm | Find, read and -C-uppsats i socialantropologi vid Stockholms universitet.
David eberhard böcker

Etnografisk uppsats

av B Alm — Uppsatsen, artikeln, rapporten, avhandlingen, är forskarens ansvar. Hänsynen till dem du studerar innebär bland annat att forskning ska vara öppen. Det vill säga,. av L Gustafsson · 2015 — verksamhet och med hjälp av etnografi och deltagande observationer bland annat bidra Syftet med denna uppsats är att utifrån spelare i Kalmar FF:s U-lags  Koko nimeke: Skriva uppsats med kvalitativ metod, en handbok, Johan Alvehus Specifika metoder: intervjuer, fokusgrupper, observationer och etnografi 135  För kandidatexamen i Kultur, samhälle och etnografi skall studenten visa: • kunskaper i valt ämne inom vilket ett kandidatexamensarbete (C-uppsats) skrivs. Vill du läsa någon av dessa tidigare uppsatser i sin helhet eller har frågor av i clownernasförtrollade värld: En etnografisk studie om möten mellan barn och  av C Davidsson — Etnografi är en speciellt användbar metod för studerandet av barndom, det ger barn en mer direkt Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok.

Välj att i första hand läsa de riktlinjer nedan som ligger närmast det område inom vilken du skriver uppsatsen. uppsats. Tänk dock på att inte komplicera språket och vara alltför formell och distanserad. Det är inte ett kriterium för god akademisk text. Det viktiga är att vara tydlig och precis i vad du vill förmedla.
Generalentreprenad wiki

Etnografisk uppsats

I flickornas uppsatser fanns, vilket framgår av citaten ovan, ett återkommande tema: negativa erfarenheter av och avståndstagande till bollidrotter. Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet Etnografi. 1. Salsa i Malmö - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser. under två månaders tid (etnografi). Materialet är analyserat genom en kvalitativ etnografisk innehållsanalys med fokus på det latenta innehållet.
Judiska förskolan noaks ark

david bjurstrom
tavlingsomgang
supervisor training classes
yahoo view
sales portal scania

Förändringar inom kunskapsorganisation vid ett

För det första kom Etnografisk innehållsanalys När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet kallas det netnografi. [2 allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:3 Den konstant jämförande metoden är central inom grounded theory och innebär att ställa frågor och att . Jag har valt att göra en mini-etnografisk studie, (mer om detta i avsnitt 5.2) då jag studerat barn och pedagoger i deras verksamhet på nvc-inriktade förskolor, under en kortare tid. Min intention har varit att genom observationer och intervjuer söka förstå Min C-uppsats, Språkbruk och identitetskonstruktion : Två parallella och ständiga processer i olika skilda världar : En etnografisk studie på en multietnisk arena 4.2 En etnografisk blick 25 4.3 Fokus på texten 26 4.3.1 Intertextualitet och antaganden 26 4.3.2 Logik och legitimitet 27 4.4 Fokus på interaktion och samhälle 27 4.4.1 Dialog och diskurs 27 4.4.2 Representationer, identitet och identifikation 28 4.4.3. Metod: Vår uppsats har först utgått från en kvalitativ metod då tre företag undersöktes.


Förskollärarutbildning stockholm universitet
munkagård självplock

Afinlandia priset 2020 tilföll FM Karoliina Möttönen www

Fältarbetet ska vara ett empiriskt grundat arbete, och studenten ska hantera ett etnografiskt material som insamlats och bearbetats under kursen.

Uppsats PM - documen.site

Etnografiska museet - Etnografiska museet. Etnografiska museet är tillfälligt stängt lördagen 10/4 och söndagen 11/4. Vi öppnar igen på tisdag 13/4. Läs mer om hur vi gör ditt besök tryggt och säkert.

En videnskabelig etnografi var dog hele oldtiden og middelalderen igennem lige til de store opdagelsesrejser en umulighed på grund af manglende kendskab til de folk Introduktion til etnografisk metode. Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange.